Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest Karol Pawłowski  z siedzibą we Wrześni ul. Łużycka 20 zwany dalej Sprzedającym.

 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy kupna - sprzedaży zawieranej przez Sprzedającego i osobę zamawiającą produkty zawarte w ofercie witryny www. sklep.kajatoys.pl  (zwanego dalej Zamawiającym). Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

 3. Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Zleceniodawcy, jako nie podlegającego realizacji.

II. Zamówienia i wysyłka

 1. Zamówienia składa się przez witrynę internetową www.sklep.kajatoys.pl (sklep internetowy).

 2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski, ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami, za wyjątkiem kosztów transportu.

 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych danych (adresu, formy i rodzaju dostawy).

 4. W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, Zamawiający otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla Zamawiającego, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu.

 5. Po rozpatrzeniu zamówienia (sprawdzeniu kompletności danych klienta, weryfikacji dostępności zamawianych produktów) oraz potwierdzeniu zapłaty (nie dotyczy przesyłek płatnych przy odbiorze) Zamawiający otrzymuje powiadomienie e-mailem o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

 6. Aktualny status zamówienia można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto na stronie www.sklep.kajatoys.pl

 7. Na czas realizacji zamówienia składa się czas rozpatrzenia zamówienia, okres niezbędny na przygotowanie towaru do wysyłki oraz czas potrzebny na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta (według regulaminu firmy kurierskiej).

 8. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez formularz zamówieniowy.

 9. Od momentu rozpatrzenia zamówienia Sprzedający ma 24 godziny na przygotowanie towaru do wysyłki.

 10. Formy płatności a czas realizacji zamówienia.

 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego realizacji (np. brak dostępności zamówionych produktów, oczywista pomyłka cenowa) lub w innych uzasadnionych przypadkach po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.

 12. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem kuriera, według jego cennika. Zamawiający ponosi koszty dostawy określone w formularzu dostawy.

 13. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie Sprzedającego (adres w pkt. I). W takim wypadku Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów przesyłki.

 14. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.

III. Zwroty

 1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru lub jego odbioru z magazynu sklepu, Zamawiający ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnie 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów).

 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie dostarczony do siedziby Sprzedającego w oryginalnym, nieuszkodzonym, fabrycznym opakowaniu, z kompletną jego zawartością. Opakowanie może być naruszone jedynie w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości otwarcia i sprawdzenia towaru. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.

 3. Produkty muszą być zwrócone wraz z dołączonym do przesyłki paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

 4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Koszt towaru oraz dostawy towaru do Zamawiającego zostanie zwrócony. Natomiast koszt odesłania towaru przez Zamawiającego do siedziby Sprzedającego, Zamawiający pokrywa indywidualnie.

IV. Reklamacje

 1. Podstawę reklamacji stanowi dowód zakupu.

 2. Reklamacje składać można przez 14 dni od daty otrzymania wadliwego produktu.

 3. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni.

 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej i przez niego potwierdzonego.

 5. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Zamawiający.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Zamawiający świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedającego są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania wykorzystywania lub usunięcia.